Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżur prof. dr hab. Marty Soniewickiej w semestrze zimowym 2023/2024

Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 dyżury Pani Profesor Marty Soniewickiej będą odbywać się w poniedziałki w godzinach 16:30 - 17:30 w sali nr 303 w budynku przy ul. Brackiej 12.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżur prof. dr hab. Jerzego Stelmacha w semestrze zimowym 2023/2024

Informujemy, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 dyżury Pana Profesora Jerzego Stelmacha będą odbywać się w poniedziałki w godz. 12:15 - 13:15 w sali nr 1, ul. Bracka 12.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na stanowisko stypendysty/tki (marketing/ekonomia/zarządzanie) w projekcie badawczym OPUS 23 dr Przemysława Pałki

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji (Katedra Filozofii i Etyki Prawniczej, Projekt „Prawo Konsumenckie a Ekonomia Uwagi”)

Nazwa stanowiska: stypendysta/tka – doktorant/ka

Ilość miejsc: 1

Wymagania:

 • Status doktoranta/tki w zakresie marketingu, ekonomii, zarządzania lub podobnym (na ostatni dzień trwania konkursu, tj. 15 października 2023);
 • Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • Dodatkowym atutem będą: dotychczasowe zaangażowanie w działalność naukową (w projektach, w kołach naukowych, itd.); dotychczasowa działalność publikacyjna; doświadczenie zawodowe przy projektowaniu interfejsów lub marketingu online; odbycie wymiany Erasmus lub innej; drugi dyplom (lub trwające studia) na kierunkach takich jak prawo, psychologia, kognitywistyka, ekonomia, filozofia, socjologia, informatyka lub podobne.

Opis zadań:

Stypendysta/tka będzie pracował/a w ramach projektu Prawo Konsumenckie a Ekonomia Uwagi kierowanego przez dr. Przemysława Pałkę. Publiczne streszczenie projektu dostępne na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-03-15-ako9z8/streszczenia/555232-pl.pdf

Do głównych zadań stypendysty/stki będą należały:

 1. gromadzenie i analiza literatury naukowej nt. teorii reklamy i marketingu, związku emocji i marketingu, zachowania konsumentów, i innych zjawisk istotnych z punktu widzenia tematyki projektu
 2. współpraca przy pisaniu artykułów naukowych (aktywne uczestnictwo w przygotowaniu tekstu zawsze skutkować będzie współautorstwem)
 3. uczestnictwo w spotkaniach projektu i pomoc przy ich organizacji
 4. pomoc w prowadzeniu kanałów komunikacji, takich jak strona internetowa projektu czy media społecznościowe
 5. wyjazdy na polskie i zagraniczne warsztaty i konferencje naukowe, celem przedstawiania wyników projektu

Typ konkursu NCN: OPUS 23

Termin składania ofert: 15.10.2023, 21:00. Forma składania ofert: pocztą elektroniczną na adres: przemyslaw1.palka@uj.edu.pl

Warunki zatrudnienia:

Miejsce pracy: Kraków, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Stypendium obejmuje 12 miesięcy, całość wynagrodzenia stypendysty/tki wynosi 30 000 zł, co daje 2 500 zł netto na miesiąc (stypendium jest nieopodatkowane). Stypendium rozpoczyna się jak najszybciej po ogłoszeniu wyników i zakończeniu wszystkich formalności, tj. ok. końca listopada 2023. Stypendium musi zacząć się najpóźniej z końcem grudnia 2023. Warunkiem otrzymywania stypendium przez pełne 12 miesięcy jest zachowanie statusu doktoranta/doktorantki przez cały ten okres.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie aplikacji składającej się z:

 • CV zawierającego zwłaszcza informacje dotyczące dotychczasowych osiągnięć naukowych,
 • Listu motywacyjnego wyjaśniającego związki pomiędzy uczestnictwem w projekcie a planami naukowymi lub zawodowymi kandydata/tki
 • Wybranej publikacji, której kandydat(ka) był(a) (współ)autorem/ką, jeśli taką posiada
 • podpisanej przez kandydata/tkę informacji o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (link znajduje się na: https://cawp.uj.edu.pl/wynagrodzenia/stypendia)

Komisja zastrzega sobie prawo przeprowadzenia rozmów (na żywo lub zdalnie) z wybranymi kandydat(k)ami, w dniach 16 października – 30 października 2023. Rozmowa może odbyć się w języku angielskim.

Zasady rozstrzygania konkursu określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf

 

Szczegółowe informacje:

Dr Przemysław Pałka

przemyslaw1.palka@uj.edu.pl