Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Marta Dubowska

mgr Marta Dubowska

Marta Dubowska – absolwentka prawa na WPiA UJ (2017), a także wiedzy o teatrze (2017) oraz performatyki przedstawień (2019) na Wydziale Polonistyki UJ. Doktorantka 4 roku stacjonarnych studiów doktoranckich, pisze dysertację poświęconą ruchowi Law & Literature oraz narracyjności prawa. Jest kierowniczką grantu Preludium „Struktura narracji prawnych” przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki w roku 2020 na 3 lata. Jej zainteresowania badawcze to związki nauk prawnych i humanistycznych (prawo i literatura, prawo i teatr, prawo i media wizualne), edukacja prawnicza, narracje prawne oraz etyka przekonań.

Dubowska, M., (2021), Jurisprudence Popularized: Between Law, Literature, and Film, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 1(26)/2021, pp. 21-32.

Dubowska, M., (2018), Praktyczny konstytucjonalizm federalisty Publiusa i jego filozoficzne podstawy, AVANT., vol. IX, nr 1/2018, pp. 179-190.

Dubowska, M., Dyrda, A. (2018). Legal Narrative and Legal Disagreement. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 2(17)/2018, pp. 47-59.

Dubowska, M., Dyrda, A. (2017). Jakim prawem toną statki: rzecz o Etyce Przekonań W.K. Clifforda, Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura, nr 35 (2/2017), pp. 147-166.

Dubowska, M., Dyrda, A. (2017), Etyka przekonań, Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura, nr 35 (2/2017), pp. 169-190. (Pierwsze polskie tłumaczenie eseju W.K. Clifforda z 1877 roku).

Dubowska, M., (2017). Legal Education Through Theatre: The Case of ‘Hamilton’, Argumentation 2017 Conference Proceedings, Publications of The Masaryk University, pp. 170-179

Dubowska, M., (2016). Is Atticus Finch Still With Us? - The Iconic Lawyer in Modern Popculture, ISLLPapers. The Online Collection of the Italian Society for Law and Literature, vol. 9.

Stacjonarnie lub online, w celu ustalenia terminu proszę o kontakt:  marta.dubowska@uj.edu.pl