Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Julia Wesołowska

Julia Wesołowska
Julia Wesołowska przygotowuje doktorat poświęcony filozoficznym aspektom szkody niematerialnej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki emocji. Jest kierowniczką grantu Preludium pt. "W jaki sposób polskie prawo cywilne chroni emocje? Zadośćuczynienie za krzywdę z perspektywy Law & Emotions" przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w 2019 r. Jej zainteresowania badawcze obejmują interakcje prawa z emocjami, realizm prawniczy, Neurolaw oraz empiryczne badania nad prawem.

1. „Prawo i emocje – synteza ruchu (Law & Emotions: A Synthesis)”, Forum Prawnicze 2(64), 2021

2. “Law and Emotions: Insights for the Study of Anti-Constitutional Populism” [w:] “Populist Constitutionalism and Illiberal Democracies” (ed. Martin Belov), Intersentia 2021

3. “O implikacjach sformułowania art. 196 Kodeksu karnego w kategorii uczuć religijnych”, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 12, t. 4/2020.

4. „Neurolaw: nowy porządek normatywny? Glosa do wyroku Graham v. Florida [Neurolaw: A new normative order? Remarks on Graham v. Florida]” [w”:] „Orzecznictwo, które wywiera wpływ. Glosy i komentarze”, Warszawa, ISBN: 978-83-950934-4-9, 2018

5. “Is Coase Theorem dead for lawyers?” [w:] “Amerykańska myśl polityczna, ekonomiczna i prawna - zagadnienia wybrane” (tom I), red. M. Urbańczyk, Ł. Bartosik, M. Tomczak, ISBN: 978-83-66035-00-3, Łódź 2018

6. “How Does Evil Relate to Civilization? A Study of Correlation between Evil and Civilization in William Golding’s Works in the Context of the Views of Hobbes, Locke and Rousseau” [w:] “A Roundtable on Interdisciplinary Literary Studies”, red. Paweł Wojtas, Wydział "Artes Liberales" Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN: 978-83-63636-15-9, Warszawa 2014

7. “Prawne i filozoficzne aspekty ślubowań studenckich [Legal and philosophical aspects of matriculation oaths]” [w:] “Interdyscyplinarne ujęcie prawa”, red. Marta Żuralska, Uniwersytet Warszawski, ISBN: 978-83-936050-7-1, Warszawa 2013

Proszę o kontakt mailowy pod adresem julia.wesolowska@doctoral.uj.edu.pl