Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obszary badań

Zainteresowania naukowe pracowników Katedry Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej obejmują:

♦  teorie rozumowań prawniczych i koncepcje interpretacji: logika prawnicza, analiza w zastosowaniach prawniczych, teorie argumentacji prawniczej,  hermeneutyka prawnicza,

♦  ekonomiczna analiza prawa: filozoficzne podstawy ekonomicznej analizy prawa, pojęcie efektywności i skuteczności prawa, ekonomiczna analiza prawa cywilnego, karnego i konstytucyjnego, optymalizacja procedur prawnych,

♦  ontologia prawa: pojęcie prawa w perspektywie historycznej, formalne ontologie prawa, ontologie prawa inspirowane osiągnięciami nauk biologicznych,

♦  etyka prawnicza: filozoficzne podstawy etyki prawniczej, prawo a moralność, teorie sprawiedliwości,

♦  bioetyka prawnicza: ontologiczne założenia bioetyki prawniczej, 'człowiek w prawie', odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, paradoksy bioetyki prawniczej, etyczne i prawne aspekty prokreacji ludzkiej,

♦  biologiczne podstawy prawa: prawo z perspektywy teorii ewolucji, prawo z perspektywy nauk neurobiologicznych,

♦  system prawa: pojęcie systemu prawa, nowe paradygmaty w badaniach systemów prawnych, globalizacja prawa,

♦  filozofia nauki: metodologia nauk humanistycznych i społecznych, filozofia biologii, koncepcje K.R. Poppera,

♦  logika: filozofia logiki, logiki nieklasyczne (parakonsystentne, niemonotoniczne, epistemiczne),

♦  filozofia społeczna: teorie sprawiedliwości, koncepcje sprawiedliwości globalnej.