Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Wojciech Załuski

prof. dr hab. Wojciech Załuski

Wojciech Załuski: (b.1978) lawyer and philosopher, full professor of legal philosophy at the Jagiellonian University (Krakow, Poland), author of many books (in English: The Limtis of Naturalism: A Game-theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage, Wolters Kluwer: Krakow, 2006; Evolutionary Theory and Legal Philosophy. Edward Elgar Publishing, 2009; Game Theory in Jurisprudence, Copernicus Center Press, 2013; Law and Evil: the Evolutionary Perspective, Edward Elgar Publishing, 2018; The Insanity Defense: A Philosophical Analysis, Edward Elgar Publishing, 2021), and of dozens of articles in legal, moral and political philosophy, as well as in moral psychology and philosophy of science.


Wojciech Załuski is currently working (as an editor, together with Sacha Bourgeois-Gironde and Adam Dyrda)) on Research Handbook on Legal Evolution (Edward Elgar Publishing, forthcoming 2023) to be published in Research Handbooks in Legal Theory.

 

 • magister prawa (2002)
 • magister filozofii (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) (2003)
 • magister filozofii (UJ) (2004)
 • doktor nauk prawnych (2005)
 • doktor filozofii (2007)
 • doktor habilitowany nauk prawnych (2010)
 • stanowisko profesora UJ (2013)
 • tytuł profesora (2015)

 • W. Załuski, ,,The Limits of Naturalism: A Game-Theoretic Critique of Justice as Mutual Advantage", Zakamycze, Kraków 2006.
 • J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, ,,Dziesięć wykładów o ekonomii prawa", Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • W. Załuski, ,,Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa", OBI-BIBLOS, Kraków-Tarnów 2008.
 • W. Załuski, ,,Evolutionary Theory and Legal Philosophy", Edward Elgar, Cheltenham, UK 2009.
 • W. Załuski, ,,Ewolucyjna filozofia prawa", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, ,,Paradoksy bioetyki prawniczej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • W. Załuski, ,,Game Theory in Jurisprudence", Copernicus Center Press, Kraków 2013.
 • W. Załuski, ,,Przeciw rozpaczy. O tragicznej wizji świata i sposobach jej przezwyciężania", Copernicus Center Press, Kraków 2014.
 • W. Załuski, ,,Etyczne aspekty doświadczenia czasu", Wydawnictwo UJ, Kraków 2017.
 • W. Załuski, ,,Law and Evil: The Evolutionary Perspective", Edward Elgar 2018.
 • W. Załuski, “The Insanity Defense: A Philosophical Analysis”, Edward Elgar Publishing 2021 - https://www.e-elgar.com/shop/gbp/the-insanity-defense-9781800379848.html”

 • laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2010)
 • Nagroda POLITYKI dla młodych naukowców "Zostańcie z nami" (2009)
 • stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Start, 2006/2008; Homing, 2008/2010)
 • stypendysta Max Weber Programme, European University Institute, Florencja (2007/2008)

online, godziny ustalane indywidualnie (proszę o kontakt mailowy)