Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ

dr hab. Wojciech Cyrul, prof. UJ

E-mail: cyrulwojciech@hotmail.com

 • magister prawa (1999)
 • doktor nauk prawnych (2003)
 • doktor habilitowany nauk prawnych (2014)
 • profesor UJ (2020)

 • Information Technology and Law, Wydawnictwo UJ 2014
 • Informatyzacja tekstu prawa. Perspektywy zastosowania języków znacznikowych, Wolters Kluwer 2014
 • Wpływ procesów komunikacyjnych na praktykę tworzenia i stosowania prawa, Wolters Kluwer 2012
 • Lawmaking: Between Discourse and Legal Text, w: Legislation in Context, ed. L. Wintgens, Ashgate, Hampshire, 2007
 • Rede und Schrift. Die Informationsmedien im Recht?, w: Jerzy Stelmach, Reiner Schmidt (Hrsg.), Krakauer-Augsburger Rechtsstudien: Information als Gegenstand des Rechts, t. II, KW Zakamycze, Kraków 2006
 • How rational is rational lawmaking, w: Theory and Practice of Legislation: Essays in Legisprudence, ed. L. Wintgens, Ashgate, Hampshire, 2005
 • Problem ważności w habermasowskiej teorii uniwersalnej pragmatyki, w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (2)2005
 • Topika i prawo. Krytyczna analiza topicznej wizji dyskursu prawnego, w: Państwo i Prawo Czerwiec 2004, Zeszyt 6(700)

 • Associate professor na Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli i Doctor Assistant na Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli (2006 - 2007)
 • Stypendysta rządu Flandrii w ramach Programu Wykonawczego do Umowy o współpracy między Rządem RP a rządem Flandrii (2000)