Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr hab. Marta Soniewicka, prof. UJ

dr hab. Marta Soniewicka, prof. UJ

E-mail: marta.soniewicka@uj.edu.pl

Marta Soniewicka: pracuje na stanowisku profesora uczelnianego w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. nauk prawnych oraz dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Zajmuje się filozofią polityczną, filozofią prawa, etyką i bioetyką. Jest autorką licznych tekstów naukowych, w tym m.in. takich książek, jak: Paradoksy bioetyki prawniczej (2010), we współautorstwie z J. Stelmachem, B. Brożkiem i W. Załuskim; Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami (2010); Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego (2016, 2. wydanie 2018); Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria 2018). Jest także redaktorką wielu książek, w tym m.in.: The Ethics of Reproductive Genetics – Between Utility, Principles, and Virtues (2018); Utopian Thinking in Law, Politics, Architecture and Technology: Hope in a Hopeless World (2022), we współredkacji z B. van Klinkiem i L. van den Broeke; oraz serii monograficznej Krakauer-Augsburger Rechtsstudien, we współredakcji z P. Hellwege. Jest członkinią rady wydawniczej CEE Forum Legal Theory Yearbook, redakcji czasopisma Forum Prawnicze, jak również Zespołu ds. Etyki Badań w Naukach o Życiu w ramach Rektorskiej Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na UJ. Obecnie zajmuje się badaniami dotyczącymi prawa i emocji (w ramach projektu badawczego Opus) oraz utopii w prawie i polityce (w ramach międzynarodowej grupy badawczej Societas Im/perfekta). 

ORCID: 0000-0003-3409-7819

 • magister prawa (2004)
 • studia filozoficzne w Instytucie Filozofii UJ, absolutorium (2004-2007)
 • doktor nauk prawnych (2007)
 • doktor filozofii (2016)
 • doktor habilitowany nauk prawnych (2019)

Publikacje książkowe

 • M. Soniewicka, ,,Granice sprawiedliwości, sprawiedliwość ponad granicami", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 • J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, ,,Paradoksy bioetyki prawniczej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
 • M. Soniewicka, ,,Utrata Boga. Filozofia woli Fryderyka Nietzschego", Copernicus Center Press, Kraków 2016
 • M. Soniewicka, ,,After God - The Normative Power of the Will from the Nietzschean Perspective", Peter Lang, Berlin 2017
 • M. Soniewicka (red.), "The Ethics of Genetic Reproduction: Between Utility, Principles, and Virtues", Philosophy and Medicine, Vol. 128,Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018
 • M. Soniewicka, "Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria", Wolters Kluwer, Warszawa 2018
 • M. Soniewicka, W. Lewandowski, "Human Genetic Selection and Enhancement. Parental Perspectives and Law", Peter Lang, Berlin 2019

Więcej na temat publikacji pod adresem: https://jagiellonian.academia.edu/MartaSoniewicka

 • 2013: laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców
 • 2011: Nagroda Naukowa "POLITYKI"
 • 2011: Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w kategorii po doktoracie (gościnny pobyt badawczy na Uniwersytecie Bostońskim oraz na Uniwersytecie Notre Dame, USA)
 • 2009: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, program START
 • 2009: Pobyt studyjny na Uniwersytecie w Cambridge, UK (lipiec 2009)

Konsultacje online lub stacjonarnie po indywidualnym umówieniu, proszę o kontakt mailowy: marta.soniewicka@uj.edu.pl