Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Stelmach

prof. dr hab. dr h. c. mult. Jerzy Stelmach

 • magister prawa (1977)
 • magister filozofii (1981)
 • doktor nauk prawnych (1983)
 • doktor habilitowany nauk prawnych (1991)
 • stanowisko profesora UJ (1996)
 • tytuł profesora (2003)

 • J. Stelmach, ,,Die Hermeneutische Auffasung der Rechtsphilosophie", Ebelsbach 1991.
 • J. Stelmach, R. Sarkowicz, ,,Filozofia prawa XIX i XX wieku", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998.
 • J. Stelmach, ,,Współczesna filozofia interpretacji prawniczej", wyd. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
 • J. Stelmach, R. Sarkowicz, ,,Teoria prawa", wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • J. Stelmach, ,,Kodeks argumentacyjny dla prawników", Zakamycze, Kraków 2002.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Metody prawnicze", Zakamycze, Kraków 2004.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Methods of Legal Reasoning", Springer Verlag, New York 2006.
 • J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, ,,Dziesięć wykładów o ekonomii prawa", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, ,,Paradoksy bioetyki prawniczej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Sztuka negocjacji prawniczych", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,The Art of Legal Negotiations", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • J. Stelmach, ,,Uporczywe upodobanie. Zapiski kolekcjonera", BOSZ, Olszanica 2012.
 • B. Brożek, A. Brożek, J. Stelmach, ,,Fenomen normatywności", Copernicus Center Press 2013.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Negocjacje", Copernicus Center Press, Kraków 2014.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Theorie der juristischen Verhandlungen", Nomos, Baden-Baden 2014.
 • J. Stelmach, ,,Sztuka manipulacji", Wolters Kluwer, Warszawa 2018.

 • stypendysta Fundacji Humboldta (1989-1990)
 • doktor honoris causa Uniwersytetu w Heidelbergu (2007)
 • nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe (wraz z B. Brożkiem) - 2007
 • doktor honoris causa Uniwersytetu w Augsburgu (2011)