Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Katedra

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

prof. dr hab. Bartosz Brożek

prof. dr hab. Bartosz Brożek

E-mail: bbroze@yahoo.com

 • magister prawa (2001)
 • magister filozofii (2001)
 • doktor nauk prawnych (2003)
 • doktor filozofii (2007)
 • doktor habilitowany nauk prawnych (2008)
 • stanowisko profesora UJ (2011)
 • tytuł profesora (2013)

 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Metody prawnicze", Zakamycze, Kraków 2004.
 • B. Brożek, ,,Defeasibility of Legal Reasoning", Zakamycze, Kraków 2004.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Methods of Legal Reasoning", Springer Verlag, New York 2006.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Metody prawnicze", wyd. 2 zmienione, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
 • J. Stelmach, B. Brożek, W. Załuski, ,,Dziesięć wykładów o ekonomii prawa", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • B. Brożek, ,,Rationality and Discourse. Towards a Normative Model of Applying Law", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.
 • J. Stelmach, B. Brożek, M. Soniewicka, W. Załuski, ,,Paradoksy bioetyki prawniczej", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Sztuka negocjacji prawniczych", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • B. Brożek, ,,The Double Truth Controversy. An Analytical Essay", Copernicus Center Press, Kraków 2010.
 • B. Brożek, ,,Normatywność prawa", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • B. Brożek, ,,Rule-Following. From Imitation to the Normative Mind", Copernicus Center Press, Kraków 2012.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,The Art of Legal Negotiations", Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.
 • B. Brożek, A. Brożek, J. Stelmach, ,,Fenomen normatywności", Copernicus Center Press 2013.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Negocjacje", Copernicus Center Press, Kraków 2014.
 • J. Stelmach, B. Brożek, ,,Theorie der juristischen Verhandlungen", Nomos, Baden-Baden 2014.
 • B. Brożek, ,,Granice interpretacji", Copernicus Center Press, Kraków 2014.
 • B. Brożek, M. Hohol, ,,Umysł matematyczny", Copernicus Center Press, Kraków 2015.
 • B. Brożek, ,,Myślenie. Podręcznik użytkownika", Copernicus Center Press, Kraków 2016.
 • B. Brożek, ,,Umysł prawniczy", Copernicus Center Press, Kraków 2018.

 • Nagroda Prezesa Rady Ministrów za rozprawę hablitacyjną pt. Rationality and Discourse. Towards a Normative Model of Applying Law
 • stypendysta Fundacji Humboldta (2005)
 • nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcie naukowe (wraz z J. Stelmachem) – 2007
 • laureat Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców (2008)
 • laureat programu MISTRZ Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2015)
 • laureat Nagrody Narodowego Centrum Nauki (2018)