Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dydaktyka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy

Zimowa sesja egzaminacyjna 2023/2024

Kierunek: PRAWO stacjonarne i niestacjonarne
 

Terminy rejestracji na egzaminy podane zostaną w nadchodzącym czasie.

Egzaminy w sesji zasadniczej:

  • 3.02.2024 (sobota) w godzinach 10:00-14:00
  • miejsce: sala Audytoryjna, Bracka 12 (Pałac Larischa)
  •  
  • 8.02.2024 (czwartek) w godzinach 10:00-14:00
  • miejsce: sala Audytoryjna, Bracka 12 (Pałac Larischa)

Egzaminy w sesji poprawkowej:

  • 19.02.2024 (poniedziałek) w godzinach 10:00-12:00
  • miejsce: sala Audytoryjna, Bracka 12 (Pałac Larischa)
  •  
  • 02.03.2024 (sobota) w godzinach 10:00-12:00
  • miejsce: Aula A, Krupnicza 33a

Egzaminy ustne dla studentów stacjonarnych (dla osób uprawnionych) odbywają się w powyższych terminach od godziny 12:00 w sali nr 1, Bracka 12 (Pałac Larischa)

Egzaminy ustne ze Wstępu do prawoznawstwa dla studentów niestacjonarnych uprawnionych do egzaminów ustnych odbywają się w terminach ustalonych indywidualnie z koordynatorem kursu (prosimy o kontakt mailowy w celu umówienia terminu egzaminu ustnego). 

 

Zasady egzaminu

Egzamin składa się z dwóch części:

1) Test: 30 pytań wielokrotnego wyboru (1-4 odpowiedzi poprawne) – max. 30 pkt i 30 minut czasu;

2) 2 pytania otwarte (dla osób niemających zaliczenia z ćwiczeń z WdP): po max 3 punkty za każde; 10 minut na dwa pytania.

Razem: 40 minut (egzamin), max 36 punktów.

Skala ocen egzaminacyjnych

19-21 dst

22-24 dst+

25-28 db

29-31 db+

32-36 bdb

Dodatkowe punkty z ćwiczeń (2 pkt za ocenę dst lub dst+; 4 pkt za ocenę db lub db+; 6 pkt za ocenę bdb) dopisywane są do egzaminu jako ekwiwalent części drugiej (za pytania otwarte). Wyniki w USOS będą podane z uwzględnieniem punktów z ćwiczeń. 

Kierunek: PRAWO stacjonarne
 

Egzaminy w sesji:

termin egzaminów pojawi się niebawem

Egzaminy w sesji poprawkowej:

termin egzaminów pojawi się niebawem

Kierunek: PRAWO stacjonarne


Egzaminy w sesji:

termin egzaminów pojawi się niebawem

Egzaminy w sesji poprawkowej:

termin egzaminów pojawi się niebawem

Kierunek: PRAWO stacjonarne
 

Egzaminy w sesji:

termin egzaminów pojawi się niebawem

Egzaminy w sesji poprawkowej:

termin egzaminów pojawi się niebawem

Kierunek: PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW
 

Egzaminy w sesji:

termin egzaminów pojawi się niebawem

Egzaminy w sesji poprawkowej:

termin egzaminów pojawi się niebawem